Poročila

Modul Poročila je namenjen pripravi in izdelavi raznih pregledov in poročil za tekoče poslovanje in poslovanje preteklih let. Podatki prikazani v poročilih se črpajo direktno iz knjigovodskih podatkov. Poročila se lahko pripravijo tudi v kombinaciji s planom.

Sestavljanje oziroma urejanje poročila:

  • osnovni podatki in filter: izberem izvor podatkov in generalni filter poročila, ki je lahko stroškovno mesto
  • stolpci poročila: pri definiranju stolpcev poročila določim poleg imena stolpca še filter, ki je običajno mesec in leto, iz katerega se črpajo podatki
  • vrstice poročila: poleg opisa vrstice določim formulo in filter ter stil prikaza vrstice. Vrstni red vrstic določim z enostavnim premikanjem (drag & drop)

Izdelava poročila:
S enostavnim klikom na željeno poročilo, se le-to izdela in se v obliki tabele prikaže na ekranu. Prikazano poročilo lahko izpišemo ali izvozimo v excel-tabelo za nadaljno obdelavo.

Primeri:

Rezultat s planom in indeksom

3-mesečni obračun DDV-ja

Rezultat po mesecih