Finance

S prijavo v spletno aplikacijo nVitamin je omogočeno sprotno spremljanje vseh knjiženih podatkov na računovodskem servisu, kar daje možnost aktivnemu sodelovanju med uporabnikom in njegovim računovodskim servisom.

 

Pregled seznama strank

Šifrantu Partnerji lahko na zelo enostaven način poiščemo neko že vneseno stranko, zelo enostavno pa je tudi dodajanje novih, ali popravljanje že vnešenih podatkov.

Odprte postavke kupcev in dobaviteljev

 • pregled odprtih postavk po kupcih oz. dobaviteljih
 • pregled odprtih postavk znotraj posameznega kupca/dobavitelja po posameznih dokumentih
 • izpis odprtih postavk
 • izpis stanja dokumentov
 • Stroški in prihodki po mesecih z grafom

 • Na zelo enostaven način lahko uporabnik dobi podatke o poslovanju tekočega leta in preteklih let.
 • mesečne stroške in prihodke numerično in grafično
 • znotraj posameznega meseca po posameznih vrstah stroškov in prihodkov (po kontih)
 •  

  Skupni promet s kupci za leto z grafom

 • letni promet po kupcih, znotraj kupca ločeno po mesecih
 • letni promet po kupcih
 • top 20 grafično
 • Dopolnjevanje kontaktnih podatkov (telefon, e-naslov) kupcev

  V pregledu Odprtih postavk kupcev lahko dopolnimo podatke s telefonom in elektronskim naslovom, na katerega pošiljamo sporočila o neplačanih računih.

  Pošiljanje opominov/obvestil kupcem za neplačane račune

  Iz pregleda Odprtih postavk kupcev v modulu Finance lahko pošljemo opomin oz. obvestilo o neplačanih računih na e-naslov kupca.