Geo

Vnos urejanje in spremljanje stanja geodestkih naročil

V program vnašamo samo ključne podatke o geodetskih naročilih: Iz baze izberemo katastersko občino in geodetsko pisarno in vpišemo še ostale podatke npr. naziv in naslov stranke, parcelno številko in številko stavbe.

Priprava obračuna na podlagi naročila

Glede na prej izbrane podatke lahko pripravimo obračun storitev na podlagi določenih točk, katere so osnova za obračun

Izdelava računa z avtomatskim izvozom v obliki e-račun ter priprava za avtomatsko knjiženje

S klikom na gumb Obračun se izdela račun. Račun lahko ensotavno izvozimo v obliko e-račun oziroma račun natisnemo. Za prenos podatkov v računovodski program se le-ti lahko pripravijo in pošljejo vašemu računovodji